Obronność


Z

jednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru na podstawie obowiązującego prawa wojskowego może posiadać oddziały pospolitego ruszenia pod komendą Księcia lub innego wyznaczonego przez niego dowódcy. Na wniosek władz prowincji Marszałek Armii Królewskiej powołał 22 kwietnia 2012 roku wojsko prowincjonalne. Tego samego dnia Książę zorganizował te oddziały w Regiment Książęcy. Zadaniem Regimentu Książęcego jest służba i zapewnianie bezpieczeństwa Unii Saudadzkiej, Księciu i jego Dworowi oraz obywatelom.

Skład i organizacja
REGIMENTU KSIĄŻĘCEGO

Regimentem dowodzi: Memoshi Kaguya

 

Regiment Książęcy jest w fazie reorganizacji zarządzonej przez Kapitana Kaguyę. Po jej zakończeniu struktura Regimentu zostanie tutaj przedstawiona.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto