Program z kulturą na ty


Program z kulturą na ty jest pionierską inicjatywą władz Księstwa Furlandii i Luindoru łączącą kilka pomysłów w jedno przedsięwzięcie. Zakres programu jest bardzo szeroki i obejmuje wachlarz wszystkich ważniejszych dziedzin kultury, sztuki i nauki. Został stworzony dla wszystkich artystów chcących wspólnie poszerzać własne zainteresowania i talenty, a przy tym świetnie się bawić. Bo zabawa jest równie ważna jak rozwój osobisty i intencją pomysłodawców tego programu jest zgrabne połączenie zabawy z nauką i poszerzaniem swoich zainteresowań.

Autorzy programu chcą, by kultura nie była utożsamiana z czymś drętwym, bezdusznym, nieciekawym i czymś poświęconym szalonym artystom. Trzeba zerwać z tymi stereotypami i sprawić, by z kulturą być na ty. Dosłownie. Służyć ma temu właśnie ten program, przygotowany z humorem i perspektywą, rzucający nowe światło na oblicza kultury.

„Program z kulturą na ty” wpina się doskonale w strategię rozwoju Księstwa kładąc nacisk w pierwszej kolejności na idee i wartości, a dopiero później na środki. W ten sposób chce się podkreślać, że wartym uwagi jest szczególnie przekaz, talent, wyraz i twórczość, a następnie to jak zostanie to pokazane mieszkańcom Księstwa. Furlandia i Luindor chcą aktywnie wspierać i instytucje kulturalne, naukowe jak i samych twórców, artystów i naukowców. Będziemy to robić w różny sposób – przez udostępnianie miejsca w sieci, wspomaganie w jej zagospodarowaniu, tworzeniu stron, ale co najważniejsze – liczy się sam, Twój pomysł! Księstwo pomoże środkami finansowymi, rzeczowymi jak i techniczno-informtycznymi ale sam musisz odkryć co chcesz zaprezentować szerszej społeczności.

Pewnym jest, że program obejmował będzie absolutnie wszystkie instytucje kultury, nauki, sztuki a nawet sportu w Księstwie! W ramach programu wspierane będą podmioty takie jak Muzeum Ladosa II, Muzeum Morskie, Książęcy Związek Sportowy, Filharmonia Furlandzka czy Teatr Wielki. Książę obejmie swoim mecenatem szereg dziedzin kultury i sztuki. Organizowane będą liczne przedsięwzięcia w tym zakresie, w tym Furlandzki Festiwal Historyczny.

Obecna forma pomocy obejmuje:

  1. Nieodpłatne udostępnianie nieruchomości instytucjom kultury.
  2. Udostępnianie miejsca w sieci Księstwa (własny serwis).
Dotychczasowi beneficjenci:
  1. Ferment – Fundacja Kriegów

Przejdź razem z nami z kulturą na Ty!

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto