Rada Księstwa


Tradycja samorządu terytorialnego w Księstwie Furlandii i Luindoru sięga bardzo dawnych czasów. Praktycznie na każdym etapie historii prowincji działał jakiś organ samorządu terytorialnego. Przed zjednoczeniem Furlandii z Luindorem funkcjonowała w 2011 roku Rada Unii Saudadzkiej. Za rządów Namiestnika Koronnego Martina de Joustina (2012-2013) funkcjonowała z kolei Rada Książęca, która była jednak bardziej organem doradczym, obradującym na dodatek niejawnie. Dopiero na początku 2016 roku powstał organ w pełni samorządowy, w skład którego może wejść de facto każdy aktywny obywatel Księstwa. Jest to Rada Księstwa. Funkcjonuje na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 5 stycznia 2016 roku o Radzie Księstwa wraz z późniejszymi zmianami.

Rada Księstwa jest władna prowadzić kontrolę działalności urzędników krajowych oraz prowadzić politykę w zakresie wszelkich spraw publicznych, które nie są zastrzeżone dla innych organów władzy federalnej i krajowej. Swoją wolę może wyrażać w formie aktów normatywnych (ustawy Rady Księstwa) oraz w formie aktów wewnętrznych (uchwały Rady Księstwa np. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady, jeśli Rada uzna, że Książę nie powinien przewodniczyć obradom).

Przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania członkiem Rady Księstwa z prawem głosu mógł być każdy szlachcic Królestwa Dreamlandu zamieszkujący Unię Saudadzką. Od kwietnia 2016 r. może nim być każdy, kto zamieszkuje Księstwo i ma obywatelstwo Królestwa Dreamlandu, a wyrazi taką wolę na forum Księstwa. W obradach Rady Księstwa mają prawo brać również udział wszyscy obywatele Księstwa.

Siedzibą Rady Księstwa jest Zamek Agendart w Mieście Stołecznym Agendart.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto