Książę


Książę Furlandii i Luindoru jest władcą Unii Saudadzkiej i najwyższym jej urzędnikiem. Na urząd jest wybierany przez poprzedniego Księcia, Radę Księstwa lub Króla Dreamlandu. Książę jest w tej sytuacji królewskim namiestnikiem Unii Saudadzkiej, co było prawnie uregulowane w Konstytucji Królestwa Dreamlandu z sierpnia 2011 roku, jednak urząd Namiestnika Koronnego został zlikwidowany w Konstytucji Królestwa Dreamlandu z stycznia 2015 roku. Obecnie więc funkcja Księcia istnieje wyłącznie na mocy prawa krajowego. Prawo federalne nie wymaga, aby na czele prowincji stała jakakolwiek osoba.


Książę Furlandii i Luindoru

Helmut Pohl
na tronie książęcym od 31 stycznia 2019 roku
♦  Biografia  ♦  Rodzinna Pohlów  ♦


Główne kompetencje Księcia

Zgodnie z artykułem 10 Konstytucji Księstwa Furlandii i Luindoru do zakresu głównych kompetencji Księcia należy:

  • Reprezentowania Księstwa w Królestwie i poza jego granicami;
  • Troszczenie o dobro Księstwa i jego obywateli;
  • Mianowanie Marszałka i urzędników;
  • Nadawanie aktów lokacyjnych miejscowości;
  • Nadawanie tytułów, orderów i odznaczeń;
  • Określanie ustroju Rady Księstwa.
© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto