Książę


Książę Furlandii i Luindoru jest władcą Unii Saudadzkiej i najwyższym jej urzędnikiem, którego na urząd powołuje i odwołuje Król Dreamlandu. Książę jest w tej sytuacji królewskim namiestnikiem Unii Saudadzkiej, co było prawnie uregulowane w Konstytucji Królestwa Dreamlandu z sierpnia 2011 roku, jednak urząd Namiestnika Koronnego został zlikwidowany w Konstytucji Królestwa Dreamlandu z stycznia 2015 roku. Obecnie więc funkcja Księcia istnieje wyłącznie na mocy prawa krajowego. Prawo federalne nie wymaga, aby na czele prowincji stała jakakolwiek osoba.


Książę Furlandii i Luindoru

Daniel arcyksiążę von Witt
na tronie książęcym od 21 grudnia 2015 roku
♦  Biografia  ♦  Rodzinna Wittów  ♦


Główne kompetencje Księcia

Zgodnie z artykułem 11 Konstytucji Księstwa Furlandii i Luindoru do zakresu głównych kompetencji Księcia należy:

  • sprawowanie swej godności do czasu odwołania go przez Króla Dreamlandu;
  • troska o dobro, gotowość obronną i pozycję Księstwa wśród pozostałych krajów federacji;
  • mianowanie urzędników;
  • nadawanie aktów lokacyjnych miast, osad oraz wsi na terytorium jemu podległym;
  • nadawanie tytułów, orderów i odznaczeń.
© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto