Gospodarka


G

ospodarka Księstwa jest gospodarką wolnorynkową, w przeważającej mierze mającą charakter narracyjny. Jest oparta w przeważającej mierze na aktywności mieszkańców i obywateli Księstwa, którzy podejmują działalność gospodarczą w różnych celach, niekoniecznie z chęci zysku. Równie istotne jest doświadczenie, dzielenie się swoją wiedzą i wytworzonymi produktami. Struktura własności przedsiębiorstw ma charakter mieszany, tzn., że występują w Unii Saudadzkiej przedsiębiorstwa państwowe jak i prywatne. Poniżej zapoznasz się z krótką charakterystyką działalności najważniejszych z nich. Zachęcamy ponadto do odwiedzenia Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw, w którym znajduje się pełna lista firm funkcjonujących w Księstwie Furlandii i Luindoru.

Furlandzka Grupa Energetyczna

FGE jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w branży energetycznej. Większość kapitału jest kontrolowana przez Księstwo. Firma powstała w 2012 roku z inicjatywy Daniło de la Vegi.

Zobacz stronę przedsiębiorstwa

Furland Gold Company

FGC jest przedsiębiorstwem funkcjonującym w branży górniczej, ściśle specjalizując się w wydobyciu metali szlachetnych (złota i srebra). Większość kapitału znajduje się w rękach Księstwa Furlandii i Luindoru. Firma została założona w 2012 roku, a szczyt swojej aktywności osiągnęła w 2013 roku, kiedy założono osadę Eldolike, w której koncentrowało się wydobycie złota.

Zobacz stronę przedsiębiorstwa

Zakłady Zbrojeniowe „Bombardier”

ZZ Bombardier to firma produkcyjna działająca w branży zbrojeniowej. Obecnie jedyna taka firma na terytorium całego Królestwa Dreamlandu. Została założona w 2012 roku z inicjatywy Daniło de la Vegi. Większość kapitału znajduje się pod kontrolą dwóch miast: Segali i Alhambry, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne. Przez kilka ostatnich lat przedsiębiorstwo dostarczało uzbrojenie Armii Królestwa.

Zobacz stronę przedsiębiorstwa

Koncern Medialny Mercurius

KM Mercurius jest firmą medialną, działającą od 2012 roku. Została założona przez Daniło de la Vegę, który kierował nią do 2015 roku (w którym przez kilka miesięcy właścicielem był Sted Asketil). Pod koniec 2015 roku firma należała do Daniela von Witta, później zaś została przejęta przez Kingsman. Koncern wydaje gazety: Mercurius Furlandiae (od 2012 roku) oraz Tygodnik Luindorski (od 2016 roku).

Zobacz stronę przedsiębiorstwa

 Grupa Le Quotidien

Grupa Kapitałowa Le Quotidien powstała na bazie przedsiębiorstwa medialnego o tej samej nazwie, które przez lata wydawało magazyn Le Quotidien. Właścicielami przedsiębiorstwa są: Marcin Mikołaj i Paul von Panevnick. Firma zaprzestała wydawać gazetę kilka lat temu.

Strona internetowa firmy jest niedostępna

 Delikatesty Codzienne

Firma Delikatesy Codzienne powstała w 2012 roku. Została założona przez Martina de Joustina i należała do Grupy Le Quotidien. Zajmowała się handlem detalicznym, prowadząc sieć sklepów. Od kilku lat nie jest jednak aktywna.

Strona internetowa firmy jest niedostępna

 Wytwórnia MoonWorks

Wytwórnia MoonWorks jest przedsiębiorstwem powstałym w 2012 roku i działającym w branży rozrywkowej. Firmę założył Daniło de la Vega. Szybko rozpoczęła ona współpracę z Koncernem Medialnym Mercurius Furlandiae, jednak głównie zajmowała się animowaniem życia społecznego przez różne konkursy i zabawy.

Strona internetowa firmy jest niedostępna

TYLKO UNIA

Przedsiębiorstwo z branży medialnej. Jego założycielem jest Leszek van der Fryssau, który jednocześnie pełni funkcję redaktora naczelnego gazety „TYLKO UNIA”. Przedsiębiorstwo założone zostało 22 października 2016 rokul

Zobacz stronę przedsiębiorstwa

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto