Odebranie tytułu Następcy Tronu

Dzisiaj w godzinach popołudniowych decyzją Księcia Furlandii i Luindoru Daniela von Witta, Auksencjusz Buttodiej-Witt pozbawiony został tytułu Delfina. Książę decyzje swą motywuje brakiem aktywności syna co jest wyznacznikiem tego stanowiska. Następca tronu FiL powinien być w pogotowiu na szybka reakcję  jeśli taka by wystąpiła.

JE Aukscencjusz jest jak do tej pory nieuchwytny, nie można się z nim skontaktować, brzemię wyznaczenia nowego delfina spadnie na Radę Książęcą, przewidywany termin to połowa roku.

Obchody Święta Zjednoczenia

W dniu dzisiejszym, tj. 4 grudnia na kanale IRC Królestwa odbyły się obchody Święta Zjednoczenia w których zorganizowanie włączył się Dwór Książęcy. W trakcie uroczystości gości przywitał Marszałek Leszek van der Fryssau, przemawiał Jego Książęca Wysokość Daniel von Witt, a markiz Fryderyk Karol Albert Orański-Nassau przedstawił referat dot. Zjednoczenia Prowincji. Obchody zakończyły się pokazem fajerwerków oraz spotkaniem towarzyskim świętujących.

Objęcie władzy nad prowincją przez Króla

Jego Królewska Mość Marcin Mikołaj Król Dreamlandu odwołał dzisiaj z urzędu namiestnika koronnego Unii Saudadzkiej Daniela markiza von Witta. W jego miejsce nie został powołany nowy namiestnik. Król postanowił samodzielnie pokierować swoją rodzinną prowincją. Zapoznaj się z postanowieniem królewskim.

Idzie nowe prawo konstytucyjne

Książę Daniel von Witt zatwierdził harmonogram zmian prawa konstytucyjnego Zjednoczonego Księstwa. Przedstawia się on następująco:

HARMONOGRAM PROCEDURY ZMIAN PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru

Do 4 kwietnia 2014 r. – składanie projektów zmian Konstytucji Styczniowej
5 – 11 kwietnia 2014 r. – debata społeczna nad przedłożonymi projektami
12 kwietnia 2014 r. – zarządzenie referendum krajowego w sprawie zmiany Konstytucji Styczniowej
15 – 21 kwietnia 2014 r. – wstępny termin referendum krajowego.

Wizyty Księcia w Ermenie i Rodo

W dniach 25-28 marca br. Książę Zjednoczonego Księstwa przebywać będzie na wizytacji w lennach książęcych w Palatynacie Furlandii. Daniel von Witt najpierw odwiedzi swojego brata Hansa w Hrabstwie Ermeny, a następnie uda się śmigłowcem do Rodo, gdzie rezyduje Baron Rodo Otton van der Berg.

Książęce orędzie

Książę Daniel markiz von Witt reagując na pasywną sytuację w Radzie Królestwa, która niechętnie chciała opracować raport o stanie prowincji Królestwa, postanowił zrobić to samodzielnie dla Unii Saudadzkiej. Z okazji publikacji raportu ogłosił również plan swojego działania na najbliższe miesiące, w którym najważniejszymi punktami będą:

  1. Reforma konstytucyjna i gruntowna przebudowa prawa
  2. Budowa i rozpoczęcie działalności przez Książęcą Szkołę Rycerską
  3. Przebudowa miast i ich pełna adaptacja w systemach głównych oraz odnowa/archiwizacja serwisów
  4. Rozwój instytucji kultury
  5. Rozwój kultury szlacheckiej
  6. Obsadzenie urzędów i rozpoczęcie działania samorządu Luindoru

Więcej informacji o książęcych planach znajdziesz tutaj.

Utworzenie Marchii Toussaint

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla rozwoju stosunków lennych w Zjednoczonym Księstwie było utworzenie kolejnego lenna. Tym razem Książę Daniel markiz von Witt zrzekł się części swojej domeny na rzecz wieloletniego opiekuna Luindoru: Steda diuka Asketila. W uznaniu jego zasług diuk otrzymał Marchię Toussaint z okazałym zamkiem. Pod względem powierzchni jest to drugie co do wielkości lenno w Unii Saudadzkiej, sąsiadujące z należącym również do rodziny Asketilów lennem Alizon.

Utworzenie Baronii Rodo

W uznaniu zasług dla Zjednoczonego Księstwa Książę Daniel markiz von Witt postanowił nadać lenno dla Ottona van der Berga – Komesa Palatynatu Furlandii. Tym samym Jego Ekscelencja Otton van der Berg otrzymał również tytuł barona Rodo.

Obchody Święta Dumy Narodowej

Wasza Królewska Mość,
Szanowni Mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru,

dnia wczorajszego obchodziliśmy doniosłe i pełne radości Święto Monarchii upamiętniające kolejne jubileusze panowania Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, który dzisiaj jest tutaj z nami. Pragnę na samym wstępie podziękować Mu za ten pierwszy rok rządów. Jego Królewska Mość mądrze prowadzi naszą ojczyznę ku postępowi i silnej pozycji na scenie międzynarodowej. Codziennie mogliśmy dotąd obserwować, jak pod subtelną pieczą Pałacu Królewskiego rozwija się nasz kraj. Wiele na ten temat mówi się w miastach stołecznych naszej federacji, dlatego tutaj już tylko oraz w imieniu Furlandczyków i Luindorczyków jeszcze raz Waszej Królewskiej Mości za to dziękuję.

Korona Królestwa Dreamlandu niemal rok temu spoczęła na skroniach Waszej Królewskiej Mości, Furlandczyka. Był to kolejny powód do naszej dumy spośród tych wszystkich poprzednich, które wiązały się z wyniesieniem mieszkańców dzisiejszego Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru na najwyższe państwowe godności i urzędy. Również dlatego ustanowiono w roku minionym dzisiejsze Święto Dumy Narodowej. Dumy z nas samych, wśród których wyrośli i nadal wyrastają ludzie przynoszący ukochanemu Królestwu to, czego dokonuje tutaj obecny Jego Królewska Mość. Korona uosabia bowiem wszystkie wartości, cnoty i olbrzymi dorobek pracy, jakie stały się częścią Królestwa przez lata służby i zaangażowania. Nigdy w naszych dziejach nasz monarcha nie pochodził zza kurtyny naszego życia społeczno-politycznego, ale zawsze był w jego centrum. Dzięki temu Królestwo cieszy się już przeszło piętnastoletnim okresem istnienia! Bądźmy więc dumni, cieszmy się, świętujmy oraz pielęgnujmy w naszej pamięci wiedzę o słynnych Furlandczykach i Luindorczykach, którzy realizowali nasze wspólne dream. Dreamland!

Dano dnia 10 lutego roku 2014
w Książęcym Pałacu Atving w Buuren
podczas uroczystości powitania w Prowincji Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Święto Konstytucji obchodzone po raz drugi

Drodzy mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa!

Świat i nasze życie rządzą się zasadami. Wszystkie nasze działania, począwszy od tych błahych i powtarzalnych a na tych doniosłych i formalnych skończywszy, wykonujemy według pewnych reguł. Nie inaczej jest w przypadku organu państwowego, jakim jest Zjednoczone Księstwo. I w nim nasze życie publiczne odbywa się według określonego schematu – Konstytucji.

Dwa lata temu nasza raczkująca wówczas Prowincja otrzymała ten najważniejszy krajowy akt normatywny. Wydarzenie to nadało bieg dalszemu rozwojowi systemu prawnego i ustroju wewnętrznego Unii Saudadzkiej, która mimo to, że istniała już dobrych kilka miesięcy, a rangę równą pozostałym jednostkom podziału terytorialnego Królestwa Dreamlandu uzyskała w grudniu 2011 roku to właśnie Konstytucja stała się dla niej schematem i drogowskazem do dalszego bytu. 8 stycznia 2012 roku Książę Martin de Joustin, dzisiaj nasz Król, dokonał jej oktrojowania.

Wzorując się na dorobku konstytucyjnym Królestwa Dreamlandu oraz Księstwa Furlandii i Księstwa LuindoruKonstytucja Styczniowa potwierdzała monarchiczną formę rządów w Zjednoczonym Księstwie skupiając się przede wszystkim na roli Namiestnika Koronnego i Księcia w jednej osobie, jaką ten piastuje na naszej ziemi z woli Króla Dreamlandu. Nie należy jednak zapominać także o ważnym sygnale zapowiadającym kontynuację tradycji sądownictwa krajowego, czego dowodem było późniejsze ustanowienie Sądu Książęcego.

O raz danej Konstytucji nie powinniśmy jednak zapominać. W trudnych czasach niżu demograficznego oraz z pozoru oczywistej bezkonkurencyjności jeśli chodzi o ferment i atrakcyjność życia politycznego w stosunku do poziomu federalnego, Konstytucja Styczniowa złożyła wszystkim obywatelom Zjednoczonego Księstwa obietnice, a zarazem wyzwania. Zostało nam w niej zadane, byśmy dążyli do demokratyzacji naszego życia publicznego, korzystali z przyznanej nam autonomii w ramach Federacji oraz w możliwie wielkim zakresie tworzyli władzę samorządową.Demokracja, autonomiczność i samorządność są ideami i celami. Konstytucję naszą pod ich wyrażanie winniśmy wspólnie dostosowywać. Jej zmiany po pewnym czasie są niezbędne, dlatego rozpocząłem z Wami dyskusję na ten temat, abyśmy mogli razem modelować ramy naszego ustroju politycznego – nasze wewnętrzne reguły gry.

Skromna populacja aktywna społecznie stanowi pewne ograniczenie, jednak i w tych warunkach możemy tworzyć szczególnie samorządy z cenzusem aktywnościowym oraz, co szczególnie warte rozważenia – wolną elekcję książęcą. Mam tutaj na myśli pomysł rozdzielenia pozycji Namiestnika Koronnego od pozycji Księcia. Rozwiązanie takie może przypominać np. cechy Imperium Rzymskiego, w którym załóżmy w Egipcie rządzili faraonowie, a w Izraelu królowie. Podlegali jednak władzy namiestnika rzymskiego a ich kraje wchodziły w skład Imperium.

Namiestnik Koronny pozostałby organem nadzoru i zwierzchności federacji nad naszą Prowincją oraz gwarantem z jednej strony – wykonywania obowiązków powierzonych mu przez prawo federalne, a z drugiej – gwarantem integralności terytorialnej Zjednoczonego Księstwa w ramach Królestwa Dreamlandu. Z kolei Książę byłby demokratycznie wybranym przez członków wspólnot samorządowych organem zwierzchnim, reprezentantem Zjednoczonego Księstwa w Radzie Królestwa oraz wykonawcą praw stanowionych przez Namiestnika Koronnego (w nielicznym zakresie) oraz samorządów (co do zasady), rządzącym do czasu swej abdykacji. W ten sposób życie prowincjonalne mogłoby dodatkowo zyskać, a zadania stawiane nam przez Konstytucję byłyby w sposób pełniejszy realizowane. Jednocześnie również taki kolegialny zarząd Prowincją pozostałby w zgodzie z prawem federalnym.

Zachęcam więc Was do pogłębionej refleksji nad naszym ustrojem, śmiałego zgłaszania własnych pomysłów jego ulepszania, a dzisiaj przede wszystkim hucznego świętowania!

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto