Twarze Unii Saudadzkiej


Księstwo Furlandii i Luindoru jest bez wątpienia najbardziej aktywną prowincją Królestwa Dreamlandu, co zawdzięcza tylko i wyłącznie swoim obywatelom, których pasje, wysiłki, zamiłowania i obowiązki kształtują obecny i przyszły wizerunek Unii Saudadzkiej. Poniżej znajdziesz listę aktywnych (w myśl danych federalnych Królestwa Dreamlandu) obywateli Księstwa.


Lista aktywnych obywateli i mieszkańców

  1. Daniel von Witt – Książę Furlandii i Luindoru
  2. Auksencjusz Butodziej-Witt – Burgrabia Eskalibur
  3.  Markocjusz van Koller – Prezes Książęcego Związku Sportowego
  4.  Otton van der Berg
  5. Avatar użytkownika Fryderyk Karol Albert Orański-Nassau – Kanclerz Książęcy, Gonfalonier Segali, Członek Kapituły Orderów księstwa
  6. Oskar ben Grozny Witt – Szambelan Książęcy, Burgrabia Koppenbergu
  7. Tomasz von Habsburg – Gonfalonier Habsburga, Członek Kapituły Orderów księstwa
  8. Hans von Witt – Hrabia Ermeny
  9. Siergiusz Asketil – Członek Kapituły Orderów księstwa
© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto