Twarze Unii Saudadzkiej


Księstwo Furlandii i Luindoru jest bez wątpienia najbardziej aktywną prowincją Królestwa Dreamlandu, co zawdzięcza tylko i wyłącznie swoim obywatelom, których pasje, wysiłki, zamiłowania i obowiązki kształtują obecny i przyszły wizerunek Unii Saudadzkiej. Poniżej znajdziesz listę aktywnych (w myśl danych federalnych Królestwa Dreamlandu) obywateli Księstwa.


Lista aktywnych obywateli

  1. Daniel von Witt – Książę Furlandii i Luindoru
  2. Auksencjusz Butodziej-Witt – Burgrabia Eskalibur
  3.  Markocjusz van Koller – Prezes Książęcego Związku Sportowego
  4. Sted Asketil
  5. Kacper ben Chatliński Fryssau – Marszałek Książęcy
  6.  Otton van der Berg
  7. Avatar użytkownika Christian von Kluck – Kanclerz Książęcy
  8. Oskar ben Grozny-Fryssau – Szambelan Książęcy
© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto