Objęcie władzy nad prowincją przez Króla

Jego Królewska Mość Marcin Mikołaj Król Dreamlandu odwołał dzisiaj z urzędu namiestnika koronnego Unii Saudadzkiej Daniela markiza von Witta. W jego miejsce nie został powołany nowy namiestnik. Król postanowił samodzielnie pokierować swoją rodzinną prowincją. Zapoznaj się z postanowieniem królewskim.

Apel o udział w wyborach parlamentarnych

Szanowni mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa,

trwają właśnie wybory do Izby Poselskiej XXI kadencji, w związku z czym gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia w nich udziału. Jest to nasz obywatelski obowiązek, byśmy mogli przez większą frekwencję mocniej umocować wybranych posłów i by oni zdawali sobie wówczas sprawę, że mają większą legitymację swojej władzy.

Do urn! :)

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Namiestnika Koronnego Zjednoczonego Księstwa

Księga pamiątkowa w Pałacu Atving

Drodzy obywatele Zjednoczonego Księstwa, Kancelaria Dworu pragnie pogratulować Jego Królewskiej Wysokości Martinowi de Joustinowi, Księciu Zjednoczonego Księstwa wyboru na Następcę Tronu Królestwa Dreamlandu. Niezmiernie ciesząc się tą radosną nowiną informujemy o otwarciu Zespołu Pałacowego Atving w Książęcym Mieście Buuren do zwiedzania, włącznie z miejscem codziennej pracy Księcia, który wkrótce opuści komnaty Pałacu Atving. W uznaniu dla wielkiego wkładu pracy, jaki został przezeń włożony w naszą małą ojczyznę, dzięki czemu została ona uznana Prowincją 2012 roku, prosimy uprzejmie o dokonywanie pamiątkowych wpisów z tej okazji. Księga Pamiątkowa będzie wystawiona w Pałacu Atving do dnia koronacji (prosimy o dokonywanie wpisów w tym wątku). Dziękujemy również Jego Królewskiej Mości Arturowi Piotrowi za czas mądrych i przynoszących dumę wszystkim mieszkańcom Królestwa rządów.

(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Marszałek Książęcy

Gratulacje dla Posłów

Kancelaria Książęca w Imieniu Księcia Zjednoczonego Księstwa przekazała gratulacje wszystkim posłom XX kadencji Izby Poselskiej. Treść komunikatu.

Otwarcie lokalu wyborczego

Lokal wyborczy zostanie otwarty 12.11.2011. Głosowanie będzie możliwe przez tydzień, czyli do 19.11.2011. Głosować będzie można pod adresem http://www.dreamland.net.pl/wybory.

Zapraszamy wszystkich do głosowania!

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto