Apel o udział w wyborach parlamentarnych

Szanowni mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa,

trwają właśnie wybory do Izby Poselskiej XXI kadencji, w związku z czym gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia w nich udziału. Jest to nasz obywatelski obowiązek, byśmy mogli przez większą frekwencję mocniej umocować wybranych posłów i by oni zdawali sobie wówczas sprawę, że mają większą legitymację swojej władzy.

Do urn! :)

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Namiestnika Koronnego Zjednoczonego Księstwa

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto