Książę w Toussaint

Jak głosi Komunikat Dworu Książęcego, Książę udał się na kilkudniowy odpoczynek do Zamku Książęcego Toussaint. Ostateczny powrót do Książęcego Pałacu Atving w Książęcym Mieście Buuren nie jest w tej chwili znany.

Gratulacje dla Posłów

Kancelaria Książęca w Imieniu Księcia Zjednoczonego Księstwa przekazała gratulacje wszystkim posłom XX kadencji Izby Poselskiej. Treść komunikatu.

Zakończenie regencji, nowe prawo

Jego Książęca Wysokość Regent Zjednoczonego Księstwa na kilka dni przed zakończeniem regencji wydał dekret, w którym określono nowe zasady nadawania i odbierania praw miejskich a także zarząd w tych miastach – zgodnie z przepisami dekret ten nie ma zastosowania do Domeny Książęcej. 

W tym samym czasie JXW Daniło de la Vega powołał Zarządcę w Domenie Książęcej w osobie JE hrabiego Jazłowieckiego, który zarządzać będzie miastem Saudade oraz przyległymi do niego terenami.

Jego Książęca Mość Martin markiz de Joustin zakończył w dniu 26 sierpnia 2012 roku regencję i powrócił do pełnienia swoich obowiązków.

Regencja


Jego Książęca Mość Martin markiz de Joustin ustanowił dziś JE Daniło de la Vegę Regentem Zjednoczonego Księstwa. Ustanowienie Regencji było podyktowane koniecznością opuszczenia na pewien okres życia wirtualnego i zajęciem się sprawami realnym przez Księcia Zjednoczonego Księstwa. Planowany koniec regencji to okolice września.

DK o wynagrodzeniach


Książę ogłosił dziś dekret w sprawie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy administracji książęcej i palatynatu. Dekret wejdzie w życie w dniu 10 czerwca 2012 roku. Przepisy przewidują także dochodzenie roszczeń z tytuły niewypłaconych wynagrodzeń, a także odnosi się do ustalenia wynagrodzeń od 1 stycznia br – czas ich dochodzenia został skrócony do 7 dni od dnia wejścia w życie dekretu.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto