Odebranie tytułu Następcy Tronu

Dzisiaj w godzinach popołudniowych decyzją Księcia Furlandii i Luindoru Daniela von Witta, Auksencjusz Buttodiej-Witt pozbawiony został tytułu Delfina. Książę decyzje swą motywuje brakiem aktywności syna co jest wyznacznikiem tego stanowiska. Następca tronu FiL powinien być w pogotowiu na szybka reakcję  jeśli taka by wystąpiła.

JE Aukscencjusz jest jak do tej pory nieuchwytny, nie można się z nim skontaktować, brzemię wyznaczenia nowego delfina spadnie na Radę Książęcą, przewidywany termin to połowa roku.

Książęce orędzie

Książę Daniel markiz von Witt reagując na pasywną sytuację w Radzie Królestwa, która niechętnie chciała opracować raport o stanie prowincji Królestwa, postanowił zrobić to samodzielnie dla Unii Saudadzkiej. Z okazji publikacji raportu ogłosił również plan swojego działania na najbliższe miesiące, w którym najważniejszymi punktami będą:

  1. Reforma konstytucyjna i gruntowna przebudowa prawa
  2. Budowa i rozpoczęcie działalności przez Książęcą Szkołę Rycerską
  3. Przebudowa miast i ich pełna adaptacja w systemach głównych oraz odnowa/archiwizacja serwisów
  4. Rozwój instytucji kultury
  5. Rozwój kultury szlacheckiej
  6. Obsadzenie urzędów i rozpoczęcie działania samorządu Luindoru

Więcej informacji o książęcych planach znajdziesz tutaj.

Obchody Święta Dumy Narodowej

Wasza Królewska Mość,
Szanowni Mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru,

dnia wczorajszego obchodziliśmy doniosłe i pełne radości Święto Monarchii upamiętniające kolejne jubileusze panowania Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja, który dzisiaj jest tutaj z nami. Pragnę na samym wstępie podziękować Mu za ten pierwszy rok rządów. Jego Królewska Mość mądrze prowadzi naszą ojczyznę ku postępowi i silnej pozycji na scenie międzynarodowej. Codziennie mogliśmy dotąd obserwować, jak pod subtelną pieczą Pałacu Królewskiego rozwija się nasz kraj. Wiele na ten temat mówi się w miastach stołecznych naszej federacji, dlatego tutaj już tylko oraz w imieniu Furlandczyków i Luindorczyków jeszcze raz Waszej Królewskiej Mości za to dziękuję.

Korona Królestwa Dreamlandu niemal rok temu spoczęła na skroniach Waszej Królewskiej Mości, Furlandczyka. Był to kolejny powód do naszej dumy spośród tych wszystkich poprzednich, które wiązały się z wyniesieniem mieszkańców dzisiejszego Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru na najwyższe państwowe godności i urzędy. Również dlatego ustanowiono w roku minionym dzisiejsze Święto Dumy Narodowej. Dumy z nas samych, wśród których wyrośli i nadal wyrastają ludzie przynoszący ukochanemu Królestwu to, czego dokonuje tutaj obecny Jego Królewska Mość. Korona uosabia bowiem wszystkie wartości, cnoty i olbrzymi dorobek pracy, jakie stały się częścią Królestwa przez lata służby i zaangażowania. Nigdy w naszych dziejach nasz monarcha nie pochodził zza kurtyny naszego życia społeczno-politycznego, ale zawsze był w jego centrum. Dzięki temu Królestwo cieszy się już przeszło piętnastoletnim okresem istnienia! Bądźmy więc dumni, cieszmy się, świętujmy oraz pielęgnujmy w naszej pamięci wiedzę o słynnych Furlandczykach i Luindorczykach, którzy realizowali nasze wspólne dream. Dreamland!

Dano dnia 10 lutego roku 2014
w Książęcym Pałacu Atving w Buuren
podczas uroczystości powitania w Prowincji Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Święto Konstytucji obchodzone po raz drugi

Drodzy mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa!

Świat i nasze życie rządzą się zasadami. Wszystkie nasze działania, począwszy od tych błahych i powtarzalnych a na tych doniosłych i formalnych skończywszy, wykonujemy według pewnych reguł. Nie inaczej jest w przypadku organu państwowego, jakim jest Zjednoczone Księstwo. I w nim nasze życie publiczne odbywa się według określonego schematu – Konstytucji.

Dwa lata temu nasza raczkująca wówczas Prowincja otrzymała ten najważniejszy krajowy akt normatywny. Wydarzenie to nadało bieg dalszemu rozwojowi systemu prawnego i ustroju wewnętrznego Unii Saudadzkiej, która mimo to, że istniała już dobrych kilka miesięcy, a rangę równą pozostałym jednostkom podziału terytorialnego Królestwa Dreamlandu uzyskała w grudniu 2011 roku to właśnie Konstytucja stała się dla niej schematem i drogowskazem do dalszego bytu. 8 stycznia 2012 roku Książę Martin de Joustin, dzisiaj nasz Król, dokonał jej oktrojowania.

Wzorując się na dorobku konstytucyjnym Królestwa Dreamlandu oraz Księstwa Furlandii i Księstwa LuindoruKonstytucja Styczniowa potwierdzała monarchiczną formę rządów w Zjednoczonym Księstwie skupiając się przede wszystkim na roli Namiestnika Koronnego i Księcia w jednej osobie, jaką ten piastuje na naszej ziemi z woli Króla Dreamlandu. Nie należy jednak zapominać także o ważnym sygnale zapowiadającym kontynuację tradycji sądownictwa krajowego, czego dowodem było późniejsze ustanowienie Sądu Książęcego.

O raz danej Konstytucji nie powinniśmy jednak zapominać. W trudnych czasach niżu demograficznego oraz z pozoru oczywistej bezkonkurencyjności jeśli chodzi o ferment i atrakcyjność życia politycznego w stosunku do poziomu federalnego, Konstytucja Styczniowa złożyła wszystkim obywatelom Zjednoczonego Księstwa obietnice, a zarazem wyzwania. Zostało nam w niej zadane, byśmy dążyli do demokratyzacji naszego życia publicznego, korzystali z przyznanej nam autonomii w ramach Federacji oraz w możliwie wielkim zakresie tworzyli władzę samorządową.Demokracja, autonomiczność i samorządność są ideami i celami. Konstytucję naszą pod ich wyrażanie winniśmy wspólnie dostosowywać. Jej zmiany po pewnym czasie są niezbędne, dlatego rozpocząłem z Wami dyskusję na ten temat, abyśmy mogli razem modelować ramy naszego ustroju politycznego – nasze wewnętrzne reguły gry.

Skromna populacja aktywna społecznie stanowi pewne ograniczenie, jednak i w tych warunkach możemy tworzyć szczególnie samorządy z cenzusem aktywnościowym oraz, co szczególnie warte rozważenia – wolną elekcję książęcą. Mam tutaj na myśli pomysł rozdzielenia pozycji Namiestnika Koronnego od pozycji Księcia. Rozwiązanie takie może przypominać np. cechy Imperium Rzymskiego, w którym załóżmy w Egipcie rządzili faraonowie, a w Izraelu królowie. Podlegali jednak władzy namiestnika rzymskiego a ich kraje wchodziły w skład Imperium.

Namiestnik Koronny pozostałby organem nadzoru i zwierzchności federacji nad naszą Prowincją oraz gwarantem z jednej strony – wykonywania obowiązków powierzonych mu przez prawo federalne, a z drugiej – gwarantem integralności terytorialnej Zjednoczonego Księstwa w ramach Królestwa Dreamlandu. Z kolei Książę byłby demokratycznie wybranym przez członków wspólnot samorządowych organem zwierzchnim, reprezentantem Zjednoczonego Księstwa w Radzie Królestwa oraz wykonawcą praw stanowionych przez Namiestnika Koronnego (w nielicznym zakresie) oraz samorządów (co do zasady), rządzącym do czasu swej abdykacji. W ten sposób życie prowincjonalne mogłoby dodatkowo zyskać, a zadania stawiane nam przez Konstytucję byłyby w sposób pełniejszy realizowane. Jednocześnie również taki kolegialny zarząd Prowincją pozostałby w zgodzie z prawem federalnym.

Zachęcam więc Was do pogłębionej refleksji nad naszym ustrojem, śmiałego zgłaszania własnych pomysłów jego ulepszania, a dzisiaj przede wszystkim hucznego świętowania!

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Zamiast Bożego Narodzenia Święto Narodzenia i Święto Ikon?

Mieszkańcy Zjednoczonego Księstwa,

do katalogu dni wolnych od pracy włączone zostały dwa grudniowe dni, które nazwano świętami, jednakże nie są one świętami państwowymi i nie można ich nazywać świętami religijnymi. Mimo to wiążą się one z pewną doktryną filozoficzną i tradycją dreamlandzką. Są to: 25 grudnia (Święto Narodzenia) i 26 grudnia (Święto Ikon). Należy wyjaśnić symbolikę i znaczenie tych świąt oraz motywy doboru dat.

Święto Narodzenia – 25 grudnia
W kulturze dreamlandzkiej ze względu na pionierskość przedsięwzięcia i wszystkie tego konsekwencje odczuwane w całym Mikroświecie wspomina się moment narodzenia Dreamlandu wyznaczony na 1 sierpnia 1998 roku wg kalendarza gregoriańskiego, od którego z kolei w Dreamlandzie liczy się czas przypominając co roku ile to już lat minęło od tamtej pory. Rozwijająca się z biegiem tych lat nauka historii mikronacyjnej także na tej podstawie dzieli kalendarz: na erę przedinternetową oraz erę internetową, rozdzielone wymienioną datą. Cześć oddawana narodzeniu i celebrowana rokrocznie podczas sierpniowych upałów zostanie w Zjednoczonym Księstwie przeniesiona na grudniową porę.

Święto Ikon – 26 grudnia
Podczas wakacji wyszliśmy w Unii Saudadzkiej z inicjatywą uhonorowania wybitnych postaci piętnastolecia istnienia Królestwa. Ikony Piętnastolecia wyróżniono złotymi i srebrnymi monetami, które częściowo zostały rozdysponowane na przełomie sierpnia i września. Wypadki realne nie pozwoliły dokończyć wtedy sprzedaży. Monety te trafią więc na wystawę Ikon w Zamku Niskim Agendart w stolicy Zjednoczonego Księstwa i od Święta Ikon będzie je można oglądać oraz nabywać. Święto Ikon wiąże się z wspomnieniami osób zasłużonych dla Królestwa, zarówno ustałych jak i aktywnych. Z tej właśnie przyczyny nie może polegać ono na oddawaniu czci komukolwiek. Święto Ikon powinno być więc radosnym świętem wszystkich Dreamlandczyków, dążących do „świętości” mikronacyjnej poprzez uczynki budowy naszego państwa i jego potęgi w sposób właściwy własnym aspiracjom i pomysłom.

Reasumując: Święto Narodzenia – bardziej nostalgiczne, czczące ideę mikronacjonalizmu i pionierskość wynikłego z tego przedsięwzięcia w Polsce. Święto Ikon – bardziej radosne, optymistyczne, zabawowe, nastawione na pamięć o wielkich i małych budowniczych Dreamlandu.

Chciałbym, aby te uniwersalne święta miały moc folkloryzacji życia kulturowego w Zjednoczonym Księstwie, ubogacały je i wiązały się z inicjatywami społecznymi, być może powstaniem pewnych zwyczajów. Być może także kiedyś rozwinęłaby się z tego pewna doktryna chociażby na wzór konfucjańskiej, w której występowałby element pamięci o przodkach i dążenie do doskonałości. Być może.

Natomiast mówiąc o motywie wyboru dat tych świąt to wydaje się on oczywisty. 25. i 26. grudnia większość z nas ma wolne od swoich codziennych zajęć. Tak jak wiele wymarłych i obecnych religii korzystało i korzysta z przełomu roku i przesilenia zimowego w swoich wierzeniach tak przez symbolizm i analogię Furlandia i Luindor dodają do tego swoje trzy grosze. Ponadto święta te mają charakter neutralny wobec wyznań rzeczywistych i wirtualnych, gdyż jak powiedziałem intencją jest, aby współtworzyły pewną doktrynę, a nie dogmaty religijne.

Mam tym samym nadzieję, że te święta zaimplementują się łatwo w życie w Zjednoczonym Księstwie i już wkrótce będziemy sobie z ich okazji składać serdeczne życzenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto