Księga Identyfikacji


K

sięga Identyfikacji jest zbiorem wszystkich materiałów promocyjnych Księstwa Furlandii i Luindoru, których każdy może stosować w użytkowaniu sieci Internet i tym samym promować naszą Prowincję.

Logo Księstwa

Logo Księstwa stanowi napis: „Furlandia Luindor” złożony z liter stylizowanych różnymi akcentami związanymi z naszą Prowincją. Logo zostało wybrane w konkursie przeprowadzonym w dniach 7-25 maja 2016 r. Jego zwycięzcą i autorem powyższego logo jest Auksencjusz Butodziej-Witt.

Możesz wykorzystać powyższe logo w różnych rozmiarach. Przykładowe (szerokość x wysokość w px):

400×179, 300×134, 250×112, 200×89, 150×67, 100×45

336×150, 280×125, 224×100, 168×75, 112×50

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto