Miasta


S

audadzką politykę urbanizacyjną można określić w dwójnasób. Z jednej strony cechuje ją zachowawczość dyktowana potrzebą zachowania wszystkich miast istniejących na terytoriach byłych księstw bez względu na kondycję populacyjną Księstwa, a co za tym idzie zdolność do obsadzania władz w każdym mieście. Natomiast z drugiej strony władze w Buuren chcą prowadzić coraz śmielsze działania promocyjne i wspomagać akcję osadniczą ekspansywną polityką miejską.

Sprawa miast, bardzo ważnych z punktu widzenia rozwoju Księstwa, została uregulowana prawnie Dekretem Książęcym z dnia 21 sierpnia 2012 roku Prawo o miastach. Ogólnie rzecz biorąc na obszarze Księstwa można się natknąć na następujące rodzaje miejscowości:

  • miasta książęce – są to miasta wchodzące w skład Domeny Książęcej, terytorialnie największe, w których władza należy do Księcia,
  • miasta grodzkie (otwarte) – są to miasta z pełnymi prawami miejskimi, oznaczane na mapach federalnych, i które posiadają swoich gospodarzy ustanowionych przez Księcia,
  • miasta zamknięte – są to miasta pozostające bez zarządu i opieki, wyludnione, pozostające pod nadzorem Księcia umożliwiającym zachowanie ich dziedzictwa,
  • osady – są to miejscowości nie posiadające praw miejskich, w których osiedli lennicy,
  • osady zamknięte – są to miejscowości nie posiadające praw miejskich i wyludnione, oznacza się je tylko na mapach prowincji,
  • osady prywatne – są to miejscowości założone w konkretnym celu gospodarczym zależne od włodarza prywatnego, obecnie jest jedna taka osada w Furlandii.
 Zamieszkanie i zdobycie domu 

Każdy obywatel Księstwa Furlandii i Luindoru może zamieszkać w miastach książęcych i grodzkich, a także w osadach na terenie lenn. Jak to zrobić wystarczy zapoznać się z instrukcją.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto