Wykonanie budżetu

Pod koniec 2015 roku zrezygnowano z dotychczasowej formy sprawozdawczości finansowej, wprowadzając na to miejsce kwartalne raporty finansowe oraz comiesięczne raporty kasowe.

Kwartalne raporty finansowe

Miesięczne raporty kasowe

W latach 2013-2014 publikowano sprawozdania z wykonania budżetu: