Heraldyka

JKM chcąc nagrodzić za działalność zarówno na polu federalnym jak i krajowym nadaje poszczególnym osobom tytuły honorowe oraz specjalne odznaczenia – pełna lista osób uhonorowanych, a także poszczególne tytuły i zasady nadawania tytułów są dostępne na stronie Heroldii Królestwa.

Strona Kancelarii Książęcej prezentuje tylko tytuły osób zamieszkujących teren Księstwa, a także w osobnej zakładce tytuły i odznaczenia nadawane przez Księcia. Zajmuje się również obsługą Kapituły Orderów Księstwa.