Budżet

Budżety Księstwa przyjmowano w formie dekretu w okresie 2012-2014 r.

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa obejmuje 8 klas: 3 pierwsze (od 0 do 4, bez pozycji 2 i 3 w związku z likwidacją palatynatów i przesunięciem ich pozycji do 1) obejmuje podmioty klasyfikacji wydatków budżetowych, klasa 5 to inwestycje, klasa 6 – ewidencja majątku i źródeł jego finansowania, klasa 7 – dochody, klasa 8 – przychody, klasa 9 – rozchody.

Klasyfikacja podmiotów zarejestrowanych w CRIP w budżecie Prowincji, według której dzieli się środki:

SKARB KSIĘSTWA NIFI A86544

Najwyższy podmiot krajowych finansów publicznych

(0) DWÓR KSIĄŻĘCY NIFI A82881

Podmioty finansowo podrzędne:
1. Kancelaria Książęca NIFI A30278
2. Kapituła Orderów Księstwa NIFI A95095
3. Dobra Książęce NIFI B77531  

(1) DOMENA KSIĄŻĘCA NIFI A52150
Podmioty finansowo podrzędne:
1. Miasto Agendart NIFI A23199
1.1. Galeria Literacka NIFI B21388
2. Książęce Miasto Buuren NIFI A15990
2.1. Filharmonia Furlandzka NIFI A16898
2.2. Muzeum Morskie NIFI A19429
3. Saudade NIFI A63417
4. Alhambra NIFI A94344
4.1. Muzeum Ladosa II NIFI A69067
5. Rodo NIFI A90422
6. Segali NIFI A71810
7. Avalon NIFI A20506
8. Eskalibur NIFI A64966
9. Vuolatar NIFI A47260
10. Koppenberg NIFI A89553 
(4) KSIĄŻĘCY ZWIĄZEK SPORTOWY NIFI A41670

Książęcy Związek Sportowy jest prowincjonalną organizacją promującą i organizującą życie sportowe.