Ordery

ORDER SZACHOWNICY


Święto Orderu Szachownicy i odznaki orderowe

 1. Święto Orderu Szachownicy przypada w dniu Święta Zjednoczenia 4 grudnia.
 2. Order Szachownicy może być nadawany także w czasie Święta Konstytucji (8 stycznia), Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Księstwa (2 maja).
 3. Order Szachownicy może zostać nadany jednokrotnie.
 4. Odznakami Orderu Szachownicy są krzyż orderowy i łańcuch orderowy.

Krzyż orderowy i sposób jego noszenia

 1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, złoty z białymi brzegami; w środku krzyża na okrągłym białym polu Godło małe Zjednoczonego Księstwa według wzoru określonego dekretem książęcym, bez mitry, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów, w mitrze.
 2. Krzyż orderowy nosi się na końcu wstęgi, ułożonej w kokardę, barwy żółto-niebieskiej o szerokości 100 mm.
 3. Wstęgę z krzyżem orderowym przepasuje się z lewego ramienia do prawego boku.
 4. Duchowni noszą wstęgę na szyi w ten sposób, by krzyż orderowy był zawieszony na środku piersi poniżej symbolu religijnego.
 5. Na stroju frakowym lub todze w obecności Jego Królewskiej Mości, głów państw i Namiestników Koronnych wstęgę nosi się na kamizelce lub pelerynie, w razie ich nieobecności pod kamizelką lub peleryną.
 6. Przy wstędze Orderu Szachownicy nie mogą być noszone wstęgi innych orderów krajowych, można natomiast nosić gwiazdy, krzyże komandorskie, oficerskie i kawalerskie.
 7. Noszenie Orderu Szachownicy przy wstęgach orderów państwowych regulują przepisy właściwe tym orderom.
 8. Na ubiorze zwykłym cywilnym może być noszona rozetka ze wstążki orderowej o średnicy 10 mm; na mundurze polowym zaś – wstążeczka szerokości 35 mm z takąż rozetką.

Łańcuch orderowy i sposób jego noszenia

 1. Łańcuch orderowy jest złoty z kolejno powtarzających się ogniw w kształcie klamer płaskich, na których widnieje monogram Z. K. (Zjednoczone Księstwo) w otoku liści dębowych i z medalionów stanowiących tarcze emaliowane z herbami w kolejności od dołu łańcucha palatynatu i pięciu miast (Avalon, Eskalibur, Koppenberg, Saudade, Voulatar) Luindoru po lewej stronie oraz palatynatu i pięciu miast (Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo, Segali) Furlandii po prawej stronie; u dołu łańcucha na monogramie złotym, w podwójnym otoku z liści dębowych i wawrzynów zamieszczony jest krzyż orderowy opisany w paragrafie poprzedzającym w mitrze wysadzanej kamieniami brylantowymi.
 2. Łańcuch orderowy jest jeden i stanowi klejnot Zjednoczonego Księstwa.
 3. Łańcuch orderowy nosi na szyi z krzyżem orderowym na piersiach Książę.

ORDER ORŁA
(Order Furlandii)

Święto Orderu i klasy

 1. Święto Orderu Orła przypada w dniu Święta Furlandii 15 października.
 2. Order Orła może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
 3. Odznaką Orderu Orła jest krzyż orderowy w trzech klasach: Krzyż Komandorski Orderu Orła, jako klasę I, Krzyż Oficerski Orderu Orła, jako klasę II, Krzyż Kawalerski Orderu Orła, jako klasę III.
 4. Order Orła może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

Krzyż orderowy i sposób jego noszenia

 1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Czarny Orzeł Godła Palatynatu Furlandii, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
 2. Krzyż orderowy w klasie: pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze, drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze, trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Orła zawieszony jest na żółtej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
 4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Orła nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

ORDER GRYFA
(Order Luindoru)

Święto Orderu i klasy

 1. Święto Orderu Gryfa przypada w dniu Święta Luindoru 21 czerwca.
 2. Order Gryfa może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Zjednoczonego Księstwa (2 maja).
 3. Odznaką Orderu Gryfa jest krzyż orderowy w trzech klasach: Krzyż Komandorski Orderu Gryfa, jako klasę I, Krzyż Oficerski Orderu Gryfa, jako klasę II, Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa, jako klasę III.
 4. Order Gryfa może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

Krzyż orderowy i sposób jego noszenia

 1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Srebrny Gryf Godła Palatynatu Luindoru, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
 2. Krzyż orderowy w klasie: pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze, drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze, trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Gryfa zawieszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
 4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Gryfa nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).