Kapituła Orderów Księstwa

Kapituła Orderów Księstwa zajmuje się sprawami orderów i odznaczeń krajowych, uczestniczy w ich nadawaniu i strzeżeniu honoru nadawanych przez Księcia orderów i odznaczeń. Działa na podstawie Ustawy Rady Księstwa z dnia 27 lutego 2017 roku o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych oraz Statutu.

W skład Kapituły wchodzi Wielki Mistrz Kapituły oraz Dziekani Orderów. Łącznie może ona liczyć maksymalnie 8 członków. Członkiem Kapituły nie może być cudzoziemiec.

Skład Kapituły Orderów Księstwa Furlandii i Luindoru

  1. Przewodniczący Kapituły jako Wielki Mistrz: Daniel von Witt, Regent
  2. Dziekan Orderu Szachownicy: JXW Daniel von Witt, książę senior
  3. Dziekan Orderu Orła: Tomasz von Habsburg
  4. Dziekan Orderu Gryfa: vacat
  5. Dziekan Orderu Narodowego Zasługi: Fryderyk Karol Albert Orański-Nassau
  6. Dziekan Orderu Mitry Książęcej: Tomasz von Habsburg
  7. Dziekan Orderu Księcia Joustina: vacat
  8. Dziekan Orderu Dobroczynności: vacat
  9. Dziekan Orderu Kombatanckiego: vacat

Posiedzenia Kapituły zwołuje w razie potrzeby Wielki Mistrz, a jej obsługę administracyjną zapewnia Kancelaria Książęca. Miejscem posiedzeń jest wątek na forum dyskusyjnym Księstwa.