Wprowadzenie systemu lennego

Dzisiaj wprowadzono lenna na obszarze Zjednoczonego Księstwa. Domena Książęca nie zmieni się, palatynaty zachowają swoją władzę, szczególnie w miastach w których dzisiaj rządzą. Arystokraci krajowi, od barona po diuka dostaną ziemię na własność za zobowiązaniem się do dbania o nią i przynoszeniu jej wzrostu. Co do zasady baronie będą najmniejsze (do 2.000 km2), hrabstwa większe (do 5.000 km2), a marchie największe (do 10.000 km2) – w pierwszej kolejności będą rozdzielane miasta zamknięte w Luindorze (Avalon, Eskalibur i Voulatar) i spadek po JE Pawle Erwinie (marchia Dhatar), celem przywrócenia im blasku. Komesi zachowają prawa do zarządu nad sieciami komunikacji i strategicznymi obiektami na obszarze lenn, a wojsko do ewentualnego posiadania na ich obszarze baz wojskowych. Zostanie jednak określona maksymalna wielkość wszystkich lenn – w Furlandii nie będą one mogły stanowić więcej jak 1/3 jej obszaru (czyli 19.060 km2), a w Luindorze 20% (czyli 41.280 km2). Lenna nie będą jednak nadawane na ślepo i z automatu – tylko aktywni arystokraci mają na nie szanse. Osoby niewidoczne przez dłuższy okres czasu, mimo tytułu, ziemi nie dostaną. Powód prozaiczny – lenno ma się rozwijać, a bez aktywnego gospodarza będzie to niemożliwe.

Zmiana systemu nie pociągnie za sobą rewolucyjnego rozdawnictwa ziemi, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Przypuszczam pozostanie Alizon. Marchia Dhatar zostanie zniesiona, chyba że któryś z dwóch kolejnych kandydatów na wasali zgodzi się tam rządzić. W sumie maksymalnie może być na dzień dzisiejszy 3 lenna o różnym poziomie, zależnym od tytułu. 3 krainy mają zatem szanse na rozwój.

(-) Daniło hrabia de la Vega
p.o. Namiestnika Koronnego Zjednoczonego Księstwa

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto