Miasta Książęce


M

iastami Książęcymi określa się te miasta, które położone są w Domenie Książęcej oraz podlegają władzy książęcej. Dawniej wystarczało, by dane miasto książęce znajdowało się w Domenie Książęcej, jednak gdy ta została rozszerzona na całe obszary dawnych palatynatów, a tym samym znacznie większa liczba miast znajdujących się na ich terenie weszła pod nadzór Księcia za miasta książęce uznaje się dziś tylko te, którymi włada Książę. Władza książęca nad tymi miastami nie musi być sprawowana bezpośrednio. Najczęściej, w miarę możliwości, Książę deleguje urzędników dworskich do sprawowania władzy w jego imieniu na ich terenie. Nazywani są Gonfalonierami. Funkcjonowanie miast reguluje Dekret Książęcy z dnia 21 sierpnia 2012 roku Prawo o miastach. Status miasta książęcego uzyskuje i traci się w drodze postanowienia książęcego. Obecnie miastami książęcymi są:

 Zamieszkanie i zdobycie domu 

Każdy obywatel Księstwa Furlandii i Luindoru może zamieszkać w miastach książęcych i grodzkich, a także w osadach na terenie lenn. Jak to zrobić wystarczy zapoznać się z instrukcją.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto