Inne Miasta


M

iasta Zjednoczonego Księstwa, które leżą na terenie Domeny Książęcej, ale nie mają gospodarzy funkcjonują na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 21 sierpnia 2012 roku Prawo o miastach. Oprócz nich akt ten reguluje funkcjonowanie miast książęcych, miast grodzkich oraz osad i wsi, których tu nie wymieniamy, a które możesz znaleźć na mapach Księstwa. Każde miasto powstaje dzięki aktowi lokacyjnemu wydanemu przez Księcia. Akt lokacyjny określa nazwę, położenie geograficzne, powierzchnię, określenie ośrodka władzy lub podległości administracyjnej, a także źródło finansowania miejscowości.

Na terenie Furlandii istnieje jedno miasto, które nie ma swojego gospodarza. Jest to Rodo. Alhambra została 9 lutego 2014 roku nadana przez Króla Marcina Mikołaja dla Jego Książęcej Mości Daniela von Witta na własność. Na terenie Luindoru są dwa miasta bez gospodarzy: Avalon i Voulatar. Książę decyduje o tym, czy miasto będzie mieć pełnię praw miejskich czy zostanie czasowo zamknięte (głównie z powodu wyludnienia).

Jeśli chcesz zostać gospodarzem jednego z niżej wymienionych miast – zgłoś się do Księcia.

MIASTA FURLANDII

Rodo to miasto furlandzkiej wyspy Mała Furii. Jedno z lepiej rozwiniętych miast Furlandii. Mieszczą się w nim różne zabytki kultury materialnej, ośrodki wypoczynkowe i wczasowe oraz siedziba Korporacji SeKoDre – jednej z największych firm w Dreamlandzie. Obecnie Rodo nie posiada Gonfaloniera, ale możesz nim zostać zgłaszając się do Komesa. Jedź do Rodo!

MIASTA LUINDORU

Avalon to miasto położone w obrębie masywu górskiego o tej samej nazwie, w północno-wschodniej części Unii Saudadzkiej. To ciche i peryferyjne miasteczko, które nie posiada jednak stałego gospodarza. Długo zamknięte ostatnio wraca do łask. Jedź do Avalon!
Vuolatar jest miastem pobrzeżnym leżącym na drodze między Avalon i Toussaint, w Luindorze. Miasto zapomniane, od 2008 roku nie posiada gospodarza. Jeśli chcesz objąć rządy w tym mieście zgłoś się do Księcia. Jedź do Vuolatar!
 Zamieszkanie i zdobycie domu 

Każdy obywatel Księstwa Furlandii i Luindoru może zamieszkać w miastach książęcych i grodzkich, a także w osadach na terenie lenn. Jak to zrobić wystarczy zapoznać się z instrukcją.

© Copyright Księstwo Furlandii i Luindoru - Designed by Pexeto